Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 
Visjon

Virksomhetens overordnede mål er å bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger – utenfor rettssalen.

Valg av fremgangsmåte og løsning vil ofte bero på mer enn en rendyrket juridisk vurdering. Derfor er det viktig å avveie de ulike alternativene også ut fra økonomiske, samfunnsmessige, psykologiske og etiske hensyn – på kort og lang sikt…

Logoen symboliserer
- faglig kvalitet
- menneskelig omsorg
- målrettet dialog


Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom bruk av medarbeidernes evner og muligheter - virksomhetens resultater og - livskvalitet. 

En medarbeider som blir oppmuntret til å bruke sine evner og utvikle sine iboende muligheter, vil bidra til resultater. Positive resultater gir arbeidsglede. Trivsel på arbeidsplassen har betydning for både helse og situasjon på fritiden. Summen av arbeidsglede, god helse og en meningsfylt fritid gir livskvalitet. Organisasjoner som tilrettelegger for god livskvalitet oppnår gode resultater.
 Annette Selmer
 
Konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO