Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 
Erfaring

Annette Selmer har kompetanse og erfaring fra arbeid som:

 

Advokat

i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech.
Juridisk rådgivning, prosedyre, mekling og forhandlinger.

Dommer

ved Oslo skifterett og byskriverembete.

Konkurs, skifte av dødsbo og felleseie, rettsmekling.

 

Fagbokforfatter
Medforfatter av ”Norsk Tjenestemannsrett – kommentarer til tjenestemannsloven med forskrifter”, Tano Aschehoug 2000.

 

Seniorrådgiver

i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet, Arbeidsgiveravdelingen.
Rådgivning, undervisning, omstilling og andre saker i statlige arbeidsforhold.

 

Avdelingsdirektør

i Justisdepartementet, Domstolsavdelingen.
Ansvar for etatsstyring og omstilling av domstolene.
Nedleggelse av egen avdeling ved etablering av ny domstolsadministrasjon.

 

Konsulent

i Distriktenes Utbyggingsfond.

Arbeid med løsninger og tvangstiltak for virksomheter i vanskeligheter.

 

Autorisert konfliktmekler

Advokatforeningens videreutdanning i konfliktmekling.

Ett års deltids videreutdanning i ”Konflikthåndtering – ulike meklingsmetoder”
ved Diakonhjemmets høgskole

 

Veileder – coach

Sertifisert for bruk av Jungs TypeIndeks (jf Meyer Briggs Typeindeks)

Kurs i Kommunikasjons og organisasjonsteori, transaksjonsanalyse, osv

Styreverv

Styremedlem i Statskonsult AS (interimstyret og AS-et).

Styremedlem i MEKON (Forum for mekling og konflikthåndtering).

Kurs i styrearbeid, Norges Juristforbund.

Annet

Mor til to barn, besøkshjem/avlastningshjem for barnevernet.
 Annette Selmer
 
Konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO