Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 Tjenester

Adressat for tjenestene
Tjenestene retter seg fagforeninger, ledere og personalmedarbeidere i statlig sektor.

Undervisning/opplæring
Undervisning og opplæring tilbys innenfor temaer som partssamarbeid etter Hovedavtalen i staten, betydningen av rolleforståelse på arbeidsplassen, grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, temaer etter lov om statens ansatte (statsansatteloven), krevende personalsaker, konfliktforebygging og konflikthåndtering, mv.
 Annette Selmer
 
Konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO