Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 
Honorar

Honorar og dekning av utgifter

Ved undervisning avtales vanligvis en hel- eller halvdagspris. Beløpet er inkludert forberedelser og administrasjon med mindre noe annet er avtalt.

Dokumenterte utgifter til reise og opphold mv påløper i tillegg.

Honorar ved undervisning er for tiden ikke merverdiavgiftspliktig.
 Annette Selmer
 
Konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO