Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 
Kunder

Nedenstående er eksempler på ulike typer oppdragsgivere,

referanser oppgis om ønskelig

 

- Departementer

 

- Direktorater

 

- Statsforvalterne

 

- Offentlige tilsyn, råd og nemnder

 

- Politi, domstoler, enheter i kriminalomsorgen

 

- Tolletaten, Statens vegvesen, NAV, Statens lånekasse, mv

 

- Universiteter og høyskoler

 

- Fagforeninger

- Kursarrangærer
 Annette Selmer
 
Konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO