Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 Startside

Arbeidsområde - Tjenester
Undervisning og opplæring knyttet til konfliktforebygging og konflikthåndtering i arbeidslivet. Herunder opplæring i

  • partssamarbeid etter Hovedavtalen i staten
  • betydningen av god rolleforståelse i arbeidslivet
  • grunnleggende spilleregler på arbeidsplassen
  • temaer etter statsansatteloven
  • krevende personalsaker
  • og meklingsstrategier, mv

Kompetanse
Annette Selmer har blant annet bakgrunn som tidligere advokat, dommer, leder og konfliktmekler, og lang erfaring som foredragsholder for ledergrupper, fagforeninger, mv

Visjon
Bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger - utenfor rettssalen

Virkemidler
Faglig kvalitet – menneskelig omsorg – målrettet dialog

Arbeidsform
Helhetstenkning og samarbeid hvor alternative prosesser og løsninger vurderes i forhold til juridiske, økonomiske, psykososiale, samfunnsmessige og etiske hensyn
 Annette Selmer
 
Konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO