Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 
Tjenester

Adressat for tjenestene
Tjenestene retter seg i stor grad mot ledere og personalmedarbeidere i statlig sektor. Enkelte tjenester (merket med stjerne), tilbys kun til arbeidsgiversiden. Dette for å unngå inhabilitet og uklarhet med hensyn til roller.

Undervisning/opplæring
tilbys innenfor arbeidsrett, tjenestemannsrett, herunder lov om statens ansatte (statsansatteloven) og Hovedavtalen i staten, forvaltningsrett, mv.
Undervisning/opplæring tilbys også ved omstilling, omorganisering, nedbemanning og andre endringsprosesser i staten. Undervisning for små eller store grupper – tilpasset organisasjonen og situasjonen.

Juridisk og strategisk rådgivning
tilbys ved vanskelige personalsaker, under løpende drift og ved ulike endringsprosesser. Denne tjenesten tilbys bare til arbeidsgiversiden.*


Veiledning /coaching av ledere eller medarbeidere
tilbys ved konflikter, samarbeidsproblemer, endringsprosesser, og ved vanskelige valg i arbeidslivet. Dessuten ved ønske om egenutvikling, teambygging, eller ved behov for å ha en ekstern, fortrolig samtalepartner. Tjenesten må være initiert fra arbeidsgiversiden.*

Konflikthåndtering – mekling
Ulike former for forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen, herunder som uavhengig mekler. Eventuelt i samarbeid med psykolog, bedriftshelsetjenesten, eller andre.

Avlastning
Mange ledere er overbelastet. Avlastning tilbys i ulike former. For eksempel utarbeidelse av utkast til innstillinger eller andre grunnlagsdokumenter forut for vedtak. Eller utkast til interne dokumenter som personalreglement, tilpasningsavtale, omstillingsavtale, osv. Kvalitetssikring av brev, tidsplaner, og prosesser. Bistand ved faglige arrangementer, mv.
 Annette Selmer
 
Advokat og konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO