Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 

Arbeidsområde
•  Arbeidsrett – Tjenestemannsrett – Forvaltningsrett mv
•  Lov om statens ansatte (statsansatteloven),
   Hovedavtalen i staten
•  Omstilling, omorganisering og nedbemanning i staten
•  Vanskelige personalsaker
•  Forebygging og håndtering av konflikter

Tjenester
• Undervisning/virksomhetsinternt opplæring
• Juridisk og strategisk rådgivning
• Veiledning – coaching
• Konflikthåndtering – mekling
• Avlastning

Visjon
• Bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger – utenfor rettssalen

Virkemidler
• Faglig kvalitet – menneskelig omsorg – målrettet dialog

Arbeidsform
• Helhetstenkning og samarbeid hvor alternative prosesser og løsninger vurderes i forhold til juridiske, økonomiske, psykososiale, samfunnsmessige og etiske hensyn
 Annette Selmer
 
Advokat og konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO